ایمان؛ مقایسه تطبیقی بین اسلام و مسیحیت
47 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1384 - شماره 88 » (13 صفحه - از 17 تا 29)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نگاهی تطبیقی به مسئله ایمان از دیدگاه اسلام و مسیحیت افکنده و در باب ماهیت، متعلّق، ابعاد و آثار ایمان به بحث پرداخته است؛ همچنین به طور گذرا، ارتباط ایمان با مقولاتی همچون علم و عمل را نیز بررسی کرده است.