سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی ‏ 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی